Music Matrix kan afvikles på blot 2,5 time og er KulturNørds mest komprimerede forløb.

På workshoppen skal eleverne undersøge, hvordan lyrik, ord og fortælling kan bruges som inspirationskilde til musikskabelse.

Tidsplan for forløbet:

 

9.00: Præsentation og velkomst

9.10: Eksempler på, hvordan tekst og handling kan benyttes som udgangspunkt for musik i reklamer, lydlogoer og musikteater.

 

9.20: Deltagerne inddeles i grupper á 3-4. Gruppens får forskellige ansvarområder:

1) produktionsansvarlig, der har ansvaret for at installere Beatwave på sin telefon eller tablet.

 

2) Digtansvarlig, der kan forklare de store dybder og visioner i værket.

 

3) Notationsansvarlig, der kan redegøre for digtets visuelle fremtoning.

4) Instruktøren, der har overblikket over processen.

Alle får dog mulighed for at arbejde konkret i BeatWave.

 

9.30: Eleverne skal nu skabe deres eget digt, som de senere skal tonesætte.

 

1) Der jammes på værkets titel: en titel der er fed og skaber billeder og fortællinger.

 

2) Ud fra titlen finder eleverne aktuelle buzzwords, som bliver byggeklodser til værket.

 

3) Med udgangspunkt i værkets titel og de fundne buzzwords skaber hver gruppe nu et kort digt på to sætninger.

 

4) Digtet noteres på et A3-ark, der er inddelt som en musikalsk rebus.

 

10.05: Kort pause

 

10.15: Human Step Sequencer, hvor sequenceren opleves fysisk som opdeling mellem synth (lange toner), bas (dybe toner), beat (korte toner) og klaver (lyse toner).

10.25: Powergennemgang af BeatWave.

 

10.35: Holdene splittes op og arbejder intensivt i 30 minutter.

11.05: Premiere på udvalgte tonedigte.

 

11.25: Evaluering mhp. fremtidig brug af metoden.

KONTAKT

Claus Reenberg / Mathias Madsen Munch på workshop(@)kulturnord.dk

  • Facebook Basic Black
  • YouTube Social  Icon