Sound Designer for en dag


Workshop: Sound designer for en dag

Anbefales til 4.-9. Klassetrin

Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt for en lyd, en frø siger?

En produktions lydside overses ofte, men ikke desto mindre udgør den en meget betydningsfuld rolle i skabelsen af filmens, computerspillets eller tv-programmets fortælling og univers. Derfor sætter vi i denne workshop fokus på filmens lydkulisse bestående af musik, lyd og effekter for, at skærpe elevernes indsigt og analyseevner i forhold til denne ofte oversete del af filmens virkemidler. Workshoppen bliver et lærerigt og sjovt forløb, hvor eleverne skal fremstille hele lydsiden til en færdiglavet animationsfilm. Vi har fjernet alle lydeffekt- og musikspor, så eleverne skal selv opbygge en ny lydkulisse til filmen dels med effekter og musik fra et online-arkiv dels ved selv at fremstille og indspille lyde med simple rekvisitter.

Dagen starter med en præsentation af klippesystemet, lydarkiverne samt en introduktion til frem­stil­ling af lydeffekter. Derefter skal eleverne lytte og eksperimentere med at klippe lyde og musik­stykker sammen på forskellige måder for at få en fornemmelse for, hvad der harmonerer og under­støtter filmens billedside, og hvad der har den modsatte effekt. Eleverne kan også eksperimentere med foley-artistens job og indspille nogle af de lyde, de skal bruge i filmen. Foley-artisten genska­ber de naturlige lyde i en film eks. døren der smækker eller gulvet, der knirker. Viste du f.eks., at to halve kokosnødder, der slås mod hinanden, skaber illusionen af hestehove? Dagen sluttes af med, at vi ser de færdige produktioner og evaluering.

Elevforberedelse i klassen – ca. 2-4 lektioner

Forberedelsesmaterialet på de følgende sider giver en introduktion til elevworkshoppen og et oplæg til, hvordan man kan sætte fokus på lydsiden i audiovisuelle medier. Derudover indeholde materialet også nogle konkrete lytteøvelser, som bidrager til at skærpe eleverne bevidsthed omkring lydeffekter og musik, og de kommer til at arbejde med koblingen mellem lytte- og synssansen.

Information om workshoppen

Workshoppen anbefales til 4.-9. Klassetrin og tilpasses til du tilmeldte klasses niveau.

Du har fået tilsendt dette materiale af den underviser som vil afholde workshoppen med du og din klasse på dagen. Han er også din kontaktperson, hvis du har nogle spørgsmål til forløbet. Workshoppen varer 5 klokketimer fra kl 9.30 - 14.30. Vi indlægger en frokostpause på et passende tidspunkt i løbet af dagen, hvor du og din klasse kan spise jeres medbragte madpakker.

Det forventes at klassen har lavet forberedelserne inden workshoppen afholdes.

BUSTER stiller bærbare computere (én computer pr. to elever) med programmer til rådighed under forløbet, dog anbefaler vi at eleverne selv medbringer egne headsets/hovedtelefoner til workshopdagen. Det vil være muligt at låne et sæt hovedtelefoner, hvis ikke eleverne selv har mulighed for at medbringe nogle. Der kan også medbringes egen mus, hvis eleverne foretrækker at bruge mus frem for computerens track-pad.

Vi glæder os til at holde en fed workshopdag sammen med jer!

Produktioner på YouTube

Efter workshoppen uploades elevernes arbejder til BUSTERs YouTube-kanal, hvor I kan gense og dele de producerede film i klassen. Workshopafholderen sender links til videoerne efterfølgende. Link til årets playliste:

Playliste: BUSTER 2016: Sound designer for en dag

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3d19GOM_VFK17qtxCsoDXFZX9yAkWKQv

Se tidliger års produktioner fra workshopforløbet (der tidligere hed ‘Filmfortællinger med lyd’) på YouTube ved at følge nedenstående links:

Produktioner fra 2015:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRAVOFyX92XqPJS9sR3BbFyHz2pu8X50g

Produktioner fra 2014: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVuvdsMVDR1Jcs9RzNwYl-e_AI0LIK-g

Vi anbefaler dog, at du IKKE viser disse klip for dine elever forud for workshoppen!

Alle rettigheder til workshoppen ‘Sound designer for en dag’ og det tilhørende undervisningsmateriale tilhører BUSTER.

Om lyd på film

Når man beskæftiger sig med film og andre audiovisuelle medier, er der en tendens til at fokusere på den visuelle side af produktionen, mens lydsiden ikke får så stor opmærksomhed. Filmens samlede lydside udgør imidlertid en lige så vigtig del. Årsagen til, at lydsiden oftest opfattes som ’usynlig’, skyldes at lydsiden er til for at understøtte fortællingen og de visuelle billeder, hvad enten det er fuglekvidder i bag­grun­­den, døren der smækker eller musikken, der bidrager til opbygningen af den stemning,

man oplever i filmen.

En films lydside består af:

Dialog: Tale og voice-over.

Musik: Diegetisk – en del af handlingen og ikke-diegetisk – underlægningsmusik.

Reallyde: Lyde, der er optaget sammen med on-location billeder eller som er genindspillet i

et lydstudie efterfølgende.

Effektlyde: Kan være en overdrivelse af en reallyd for at forstærke en effekt, f.eks. ved en slåskamp. En effektlyd kan også være en lyd, der fuldstændigt afviger fra

realismen i filmen og derved understreger en begivenhed.

I workshoppen skal eleverne fremstille lydsiden til en animationsfilm med det mål at sætte fokus på betydningen af lydsiden i audiovisuelle medier. Når man sætter lyde til en allerede optaget film, arbejder man i postproduktionsfasen. I en animationsfilm eksisterer der ikke nogen reallyde. Alle lyde bliver produceret uafhængigt af billedoptagelserne. Det er lettere at lave gode, sjove og ef­fekt­fulde lyde til en animationsfilm uden at det kommer til at virke ’urealistisk’ end til en live-action film, og derfor anvender vi både animationsfilm i workshoppen og i UV-materialet.

Læs eventuelt mere om emnet ‘Lyd på film’ i Musikalsk produktion af Pia Rasmussen, Lasse Nielsen og Marie Højlund, 2013, Systime: http://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=frontpage

Om forberedelsesmaterialet

Dette UV-materiale består af øvelser, der har som mål at skærpe elevernes sans og viden om filmens lyde forud for workshoppen ‘Sound designer for en dag’. Vi anbefaler, at I afsætter 2-4 lektioner til forberedelsen.

I workshoppen vil der blive arbejdet med og skelnet mellem 4 former for lyd på film. Som en del af forberedelsen til workshoppen anbefales det at have arbejdet med disse begreber i klassen:

 • Stemmer (dialog og voice over)

 • Effektlyd (ting, der sker i billedet, har en lyd eks. en dør der smækker)

 • Atmosfærelyd (baggrundsstøj)

 • Musik

I workshoppen skal eleverne arbejde separat med effektlyde, musik, stemmer og atmosfærelyde for derefter at sammensætte dem til et helt lydbillede.

Workshoppens relevans ifht. De faglige Fælles Mål

Danskfaglige kompetencemål (efter 4. klassetrin og op)

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Fortolkning:

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

Billedkunstfaglige kompetencemål (efter 2. klassetrin og op)

Billedfremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Billedkommunikation:

Eleven kan kommunikere gennem billeder.

Musikfaglige kompetencemål (efter 4. Klassetrin og op)

Musikalsk skaben:

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Musikforståelse:

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.

Filmfaglige kompetencemål (efter 7. Klassetrin og op)

Filmproduktion:

Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer. Herunder anvendelse af og viden om:

 • filmdramaturgi

 • filmiske virkemidler

 • filmproduktion

 • computerudstyr

Sound designer for en dag: Øvelse 1

I øvelserne skal eleverne arbejde med koblingen mellem syns- og lyttesansen. I den første øvelse skal de lytte til lydsiden af en film og analysere samt give bud på, hvad der sker på billedsiden.

På BUSTERs YouTube ligger to klip fra animationsfilmen ‘Lost & Found’. Det er disse to lydklip, som skal bruges til øvelsen. I denne øvelse skal vi bruge videoen ‘Lost & Found klip 1’. ’Lost & Found’ handler om en dreng, der finder en pingvin, som han vil hjælpe hjem til Sydpolen.

For at streame klippene skal du følge det understående link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3d19GOM_VFKiOFs2ticezW-XUyn96ylW

1. ‘Lost & Found 1’: Lydsiden afspilles for eleverne uden billeder. Du kan enten afspille lyden fra computeren eller dække linsen på videoprojektoren. Det vigtigste er her, at eleverne ikke ser billedsiden, men kun hører lyden.

2. Bed eleverne komme med bud på:

 • Hvad der sker i klippet ud fra de lyde, de hørte?

 • Hvem tror de optræder i klippet?

 • Hvor foregår det?

 • Hvad foretager karaktererne sig?

3. Afspil klippet igen. Denne gang ser I kun billederne uden lyd.

4. Spørg eleverne om:

 • Skete der det, de forventede?

 • Kan de placere nogle af lydene, de hørte før?

5. Se klippet med lyd og billede samtidigt. Tal om brugen af:

 • Effektlyde – hvor/hvordan (f.eks. fisken der smides op i båd, drengen der retter på huen osv.)?

 • Atmosfærelyde – hvor/hvordan (f.eks. mågerne i baggrunden på havet, vandlyden da pingvin dykker ned i havet)?

 • Musik – hvor er der musik i klippet og hvad fortæller musikken om stemningen i klippet (hyggeligt, spændende osv.)?

6. Se klippet igen med lyd og billede.

7. Diskutér om der er flere detaljer, eleverne pludselig har fanget i brugen af lyd i klippet.

Sound designer for en dag: Øvelse 2

I denne øvelsen kan I vælge at gentage øvelse 1 med det andet klip ”Lost & Found 2”, for derved at anvende de erfaringer, eleverne opøvede i øvelse 1. Alternativt kan I vende øvelsen ’på hovedet’:

1. ”Lost & Found 2”: Billedsiden afspilles for eleverne uden lyd.

2. Bed eleverne komme med bud på, hvad der sker på lydsiden ud fra de billeder, de ser?

 • Effektlyde – hvor/hvordan/formål?

 • Atmosfærelyde – hvor/hvordan/formål?

 • Musik – hvor/hvordan/formål?

3. Afspil klippet igen. Denne gang hører I kun lyden uden billeder.

4. Spørg eleverne om:

 • Skete der det, de forventede?

 • Kan de placere nogle af billederne, de så før?

5. Se klippet med lyd og billede samtidigt. Tal om brugen af:

 • Effektlyde – hvor/hvordan?

 • Atmosfærelyde – hvor/hvordan?

 • Musik – hvor er der musik i klippet og hvad fortæller musikken om stemningen i klippet (hyggeligt, spændende osv.)?

Øvelse 2 kan I vælge at lave med et andet filmklip, eller I kan vælge at lave både øvelse 1 og øvelse 2 med klip fra både ”Lost & Found” og klip fra en anden film.

BUSTER anbefaler at bruge klip fra f.eks. de dialogløse animationskortfilm ‘Et Hundeliv’, ‘Kanin og Hjort’ eller ‘Skadedyr’ som du finder på vores egen kortfilmportal på http://buster.dk/kortfilm. De er tilgængelige gratis sammen med en række andre kortfilm, med tilhørende undervisningsmaterialer, ved oprettelse af log-in.


Udvalgte blogindlæg
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

KONTAKT

Claus Reenberg / Mathias Madsen Munch på workshop(@)kulturnord.dk

 • Facebook Basic Black
 • YouTube Social Icon