Motion Comic (mellemtrin) - animation af tegneserier


Workshop: Motion Comic – den levende tegneserie

Anbefales til 5.-9. Klassetrin

Billeder, lyd og ord er de centrale elementer, når eleverne skal skabe deres egen ’motion comic’, der er en filmgenre, som blander tegneserien med animationsfilmen.

I workshoppen skal eleverne arbejde med den gode historie. Vi skal lege og eksperimentere med fortælleforløb, billedkomposition og dybdeperspektiv, musik, lydeffekter og timing. Grundmaterialet er et manga-univers, der giver mulighed for at arbejde med genrer eksempelvis eventyr eller gyser. Workshoppen introducerer filmiske virkemidler, der anvendes inden for film, tv og reklamer, og eleverne tilegner sig værktøjer, de efterfølgende kan anvende til at skabe deres egne it-baserede produktioner eller som analytiske redskaber.

Hvad er Motion Comic?

Motion Comic er en selvstændig udtryksform, der arbejder med virkemidler fra tegneserier og animationsfilm. Den anvender tegneseriens sprog med brug af nær-/totalbilleder, tekst og billedkomposition, og animationsfilmens brug af lyd, redigering og timing. Motion Comic udspringer fra eksperimentalfilm (f.eks. La Jetée, Frankrig, 1962), hvor man udelukkende fortæller en historie kun ved brug af lyd og stillbilleder. Motion Comic har derfor sit helt eget originale udtryk, som nok de færreste elever har kendskab til på forhånd.

Elevforberedelse i klassen eller som hjemmeopgave - ca. 4-6 lektioner

UV-materialet med fokus på bl.a. narrativitet, billedkomposition og genrer samt en skabelon til storyboardet kan downloades på www.computerklassen.dk. Vi anbefaler, at eleverne arbejder parvis både i forberedelsen af historien til deres motion comic og i selve workshoppen. Det er også muligt at arbejde individuelt.

Information om workshoppen

Workshoppen anbefales til 5.-9. Klassetrin og tilpasses til du tilmeldte klasses niveau.

Du har fået tilsendt dette materiale af den underviser som vil afholde workshoppen med du og din klasse på dagen. Han er også din kontaktperson, hvis du har nogle spørgsmål til forløbet.

Workshoppen varer 5 klokketimer fra kl 9.30 - 14.30.

Vi indlægger en frokostpause på et passende tidspunkt i løbet af dagen, hvor du og din klasse kan spise jeres medbragte madpakker.

Det forventes at klassen har lavet forberedelserne inden workshoppen afholdes.

BUSTER stiller bærbare computere (én computer pr. to elever) med programmer til rådighed under forløbet, dog anbefaler vi at eleverne selv medbringer egne headsets/hovedtelefoner til workshopdagen. Det vil være muligt at låne et sæt hovedtelefoner, hvis ikke eleverne selv har mulighed for at medbringe nogle. Der kan også medbringes egen mus, hvis eleverne foretrækker at bruge mus frem for computerens track-pad.

Vi glæder os til at holde en fed workshopdag sammen med jer!

Produktioner på YouTube

Efter workshoppen uploades elevernes arbejder til BUSTERs YouTube-kanal, hvor I kan gense og dele de producerede Motion Comics i klassen. Workshopafholderen sender links til videoerne efterfølgende.

Link til årets playliste:

BUSTER 2016: Motion Comic - den levende tegneserie

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3d19GOM_VFLaVSp9hTKF34C0FDFfOG4h

Se tidliger års produktioner fra workshopforløbet ‘Motion Comics - den levende tegneserie’ YouTube ved at følge nedenstående links:

Produktioner fra 2015:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRAVOFyX92XrG20HId-DMhSUC6It_D3Ev

Produktioner fra 2014:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVuvdsMVDR2EjhH3ZRzm5EpQabDVwBSi

Produktioner fra 2013: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Y0le4tjw7VOsEWC0PY051hHnLLuT9DN

Alle rettigheder til workshoppen ‘Motion Comics - den levende tegneserie’ og det tilhørende undervisningsmateriale tilhører BUSTER.

Workshoppens relevans ifht. De faglige Fælles Mål

‘Motion comic’ er et blandingsmedie, der benytter fagligheder inden for både kunst, tekst og medier. ‘Motion comic’-genren gør det nemt at arbejde med interaktive produktionsformer, der imødekommer krav om multimodale og IT-baserede fortællings-, produktions- og formidlingskompetencer.

Danskfaglige kompetencemål (efter 4. klassetrin og op)

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Fortolkning:

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.

Billedkunstfaglige kompetencemål (efter 2. klassetrin og op)

Billedfremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Billedkommunikation:

Eleven kan kommunikere gennem billeder.

Musikfaglige kompetencemål (efter 4. Klassetrin og op)

Musikalsk skaben

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter.

Musikforståelse

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.

Filmfaglige kompetencemål (efter 7. Klassetrin og op)

Filmproduktion:

Eleven kan udtrykke sig i levende billeder i varierede filmgenrer. Herunder anvendelse af og viden om:

  • filmdramaturgi

  • filmiske virkemidler

  • filmproduktion

  • computerudstyr

Tværgående emner (IT og medier)

Igennem forløbet udvikler eleverne digitale kompetencer ved at arbejde på flere forskellige tekniske platforme. I forløbet arbejder eleverne også med de fire elevpositioner:

Eleven som kritisk undersøger: forløbet lægger op til en forudgående research, hvor eleven som kritisk undersøger selv har ansvaret for at dramaturgi og udtryk.

Eleven som analyserende modtager: forløbet øger elevens forståelse af Motion Comic som genre.

Eleven som målrettet og kreativ producent: forløbet har fokus på, at eleverne selv får mulighed for at producere deres egen film, både hvad angår historie, animation og post-produktion.

Eleven som ansvarlig deltager: forløbet er præget af høj grad af deltagerstyring, hvor hver elev har et stort ansvar for, at det fælles produkt bliver så godt som muligt.

Workshoppens sigte Forløbets primære fokus er samspillet mellem de forskellige fagligheder. Gennem konkret stilladsering er målet at reducere den flerfaglige kompleksitet gennem de begrænsninger, som en ‘motion comic’ sætter. Den enkelte faglighed reduceres, så det bliver muligt både for elev og lærer at fokusere på de udvalgte elementer.

Forløb

Gennem forberedelsen med elevark og forløbsforslag (lærerintroduktionen) opfordres lærerne til at benytte deres egen faglighed til at udvide og inddrage en mere kompleks og specifik faglighed i forberedelse til workshoppen og som brobygning til senere forløb. Det er en stor fordel for alle parter, hvis workshoppen indgår i den normale undervisning – både som en forfriskende forandring og som del af et sammenhængende forløb.

Fagspecifikke elementer

Narrative kompetencer

Berettermodellen benyttes som grundliggende stillads til brug både som praktisk fortælleværktøj og som efterfølgende analytisk referenceværktøj. Historiens kompleksitet vil igennem elevarkene blive holdt i ave, så elevernes produktioner er realistiske at gennemføre på den tilladte tid. Jo mere kompleks historie, jo sværere er det at være detaljeorienteret.

Visuelle kompetencer

Vi fokuserer i billedsproget på at tydeliggøre, hvordan følgende kan benyttes narrativt:

• Billedbeskæring (såsom nærbillede og total)

• Tegneseriens billedsprog (såsom symboler og andre effekter)

Vi fokuserer inden for de filmiske virkemidler på at tydeliggøre, hvordan følgende benyttes narrativt.

• Panorering og zoom (bevægelsen)

• Indstillingslængde (længde af billeder)

Auditive kompetencer

Som afslutning på forløbet arbejder eleverne med værdien af en produktions lydflade og elementer som:

• ambiens (atmosfærelyd)

• lydeffekter (såsom en eksplosion)

• musikken

Generelle kompetencer

Praktiske kompetencer

Programkendskab

• at kende begrænsninger og muligheder i kendte og ukendte programmer.

• at kunne planlægge og producere et samlet produkt ved brug af flere programmer.

Organisation

• at kunne finde, gemme og genfinde filer.

• at kategorisere filer i genkendelige navne og mappestrukturer.

Delingskompetencer

• at kunne benytte redskaber og filer, der udelukkende er netbaserede.

• at kunne uploade egen produktion til fællesdeling.

Formidlingskompetence

Multimodal formidling

• at kunne benytte både billede, bevægelse, tekst og lyd til en samlet formidling.

Digital præsentation

• at benytte digitale værktøjer til at formidle en selvstændig historie.

• at vurdere andres og egen præsentation.


Udvalgte blogindlæg
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

KONTAKT

Claus Reenberg / Mathias Madsen Munch på workshop(@)kulturnord.dk

  • Facebook Basic Black
  • YouTube Social  Icon